Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000taktovka30963 SGWaAP
0.422dirigentská_taktovka1196 SGWaAP
0.428režisérska_taktovka1819 SGWaAP
0.510patronát13624 SGWaAP
0.542režijná_taktovka461 SGWaAP
0.591záštita61351 SGWaAP
0.606dirigentská_palička472 SGWaAP
0.671gescia6085 SGWaAP
0.672vedenie1100254 SGWaAP
0.680kuratela3024 SGWaAP
0.682dirigent33942 SGWaAP
0.683režijné1956 SGWaAP
0.685egida667 SGWaAP
0.686producentský1752 SGWaAP
0.692pod3492630 SGWaAP
0.700réžia127728 SGWaAP
0.701dirigovať11561 SGWaAP
0.710drobnohľad8381 SGWaAP
0.723gestorstvo654 SGWaAP
0.724ujať113495 SGWaAP