Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.391Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.398Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.428ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.456KSČ23660 SGWaAP
0.456byro_ÚV587 SGWaAP
0.465ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.515Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.530Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.533povereník3853 SGWaAP
0.568tajomník66290 SGWaAP
0.571Husák14245 SGWaAP
0.574politbyro3043 SGWaAP
0.581KV_KSS642 SGWaAP
0.581KSS34967 SGWaAP
0.581byro1335 SGWaAP
0.605OV_KSS1337 SGWaAP
0.607Michail_Gorbačov3446 SGWaAP
0.612Klement_Gottwald3315 SGWaAP
0.618Antonín_Zápotocký659 SGWaAP
0.622Vasil_Biľak1340 SGWaAP
0.625federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.634Gorbačov7854 SGWaAP
0.636Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.645Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.646Vasiľ_Biľak996 SGWaAP