Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.391Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.398Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.428ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.456KSČ23660 SGWaAP
0.456byro_ÚV587 SGWaAP
0.465ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.515Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.530Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.533povereník3853 SGWaAP
0.568tajomník66290 SGWaAP
0.571Husák14245 SGWaAP
0.574politbyro3043 SGWaAP
0.581KV_KSS642 SGWaAP