Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tajomník66290 SGWaAP
0.360tajomníčka9637 SGWaAP
0.367predseda1053539 SGWaAP
0.369podpredseda196986 SGWaAP
0.430sekretár25949 SGWaAP
0.479vedúci139633 SGWaAP
0.481námestník41776 SGWaAP
0.505generálny_sekretár20589 SGWaAP
0.511referent18292 SGWaAP
0.511riaditeľ787271 SGWaAP
0.528viceprezident58707 SGWaAP
0.532generálny_tajomník32788 SGWaAP
0.536zmocnenec2265 SGWaAP
0.537sekretariát39119 SGWaAP
0.539výbor390776 SGWaAP
0.540povereník3853 SGWaAP
0.558poverenec1459 SGWaAP
0.560Tajomník404 SGWaAP
0.562novovymenovaný2660 SGWaAP
0.568tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.573Sekretariát2446 SGWaAP
0.577Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.579prodekan7779 SGWaAP