Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tajomníčka9637 SGWaAP
0.305predsedníčka85591 SGWaAP
0.360tajomník66290 SGWaAP
0.411podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.476referentka6387 SGWaAP
0.479generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.479predseda1053539 SGWaAP
0.487zástupkyňa46643 SGWaAP
0.490viceprezidentka5014 SGWaAP
0.491podpredseda196986 SGWaAP
0.502riaditeľka212781 SGWaAP
0.509metodička2485 SGWaAP
0.531koordinátorka18026 SGWaAP
0.541sekretariát39119 SGWaAP
0.543Predsedníčka701 SGWaAP
0.547radkyňa2075 SGWaAP
0.549šéfka46519 SGWaAP
0.550zapisovateľka5759 SGWaAP
0.553funkcionárka1037 SGWaAP
0.556prodekanka2517 SGWaAP
0.556Sekretariát2446 SGWaAP
0.558administrátorka804 SGWaAP
0.558členka87693 SGWaAP
0.561šéfredaktorka11503 SGWaAP
0.563generálna_sekretárka1403 SGWaAP
0.566spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.567Jarmila26705 SGWaAP
0.568Dagmar25304 SGWaAP
0.569námestníčka6621 SGWaAP
0.571hospodárka1942 SGWaAP
0.572Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.577revízna_komisia6173 SGWaAP
0.580novozvolená2020 SGWaAP
0.581Darina23395 SGWaAP
0.583štatutárna_zástupkyňa969 SGWaAP
0.584ekonómka8033 SGWaAP
0.588tlačová_tajomníčka2865 SGWaAP
0.592Oľga46048 SGWaAP
0.595vedúca5190 SGWaAP
0.596pracovníčka66223 SGWaAP
0.596Podpredseda1008 SGWaAP
0.597generálna_riaditeľka14703 SGWaAP
0.599štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.603výbor390776 SGWaAP