Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tajomníčka9637 SGWaAP
0.305predsedníčka85591 SGWaAP
0.360tajomník66290 SGWaAP
0.411podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.476referentka6387 SGWaAP
0.479generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.479predseda1053539 SGWaAP
0.487zástupkyňa46643 SGWaAP
0.490viceprezidentka5014 SGWaAP
0.491podpredseda196986 SGWaAP
0.502riaditeľka212781 SGWaAP
0.509metodička2485 SGWaAP
0.531koordinátorka18026 SGWaAP
0.541sekretariát39119 SGWaAP
0.543Predsedníčka701 SGWaAP
0.547radkyňa2075 SGWaAP
0.549šéfka46519 SGWaAP
0.550zapisovateľka5759 SGWaAP
0.553funkcionárka1037 SGWaAP
0.556prodekanka2517 SGWaAP
0.556Sekretariát2446 SGWaAP