Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tajomná32277 SGWaAP
0.120tajuplná4532 SGWaAP
0.302záhadná23039 SGWaAP
0.378tajomný36926 SGWaAP
0.408mysteriózna2265 SGWaAP
0.417mystická9575 SGWaAP
0.440tajuplný5445 SGWaAP
0.442temná57637 SGWaAP
0.454zlovestná3029 SGWaAP
0.468tajomné16317 SGWaAP
0.477fascinujúca14271 SGWaAP
0.478mýtická4606 SGWaAP
0.479čarovná25489 SGWaAP
0.492bájna3774 SGWaAP
0.503kúzelná6223 SGWaAP
0.504tajuplné2132 SGWaAP
0.506čudesná3742 SGWaAP
0.514strašidelná11954 SGWaAP
0.517démonická3761 SGWaAP
0.518podivná13703 SGWaAP
0.523desivá14221 SGWaAP
0.532tajomnosť4429 SGWaAP
0.536magická35975 SGWaAP
0.543podmanivá6434 SGWaAP
0.547očarujúca12946 SGWaAP