Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tajné_hlasovanie7649 SGWaAP
0.469hlasovanie209481 SGWaAP
0.505akademický_senát9291 SGWaAP
0.539Akademický_senát2971 SGWaAP
0.545výberová_komisia13771 SGWaAP
0.550nadpolovičná_väčšina16585 SGWaAP
0.564ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.588mandátová_komisia1366 SGWaAP
0.590novozvolené1368 SGWaAP
0.605ustanovujúca_schôdza3556 SGWaAP
0.615jednomyseľné1673 SGWaAP
0.619Rokovací_poriadok1783 SGWaAP
0.619dvojtretinová_väčšina3984 SGWaAP
0.621jednomyseľne10518 SGWaAP
0.622trojpätinová_väčšina2354 SGWaAP
0.624zastupiteľský3720 SGWaAP
0.631volený33101 SGWaAP
0.632veriteľský_výbor2729 SGWaAP
0.635Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.636rokovací_poriadok24454 SGWaAP
0.638disciplinárny_senát3877 SGWaAP
0.638päťročné_funkčné926 SGWaAP
0.640politické_grémium1370 SGWaAP
0.642aklamácia545 SGWaAP