Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000taľafatka1983 SGWaAP
0.412daromnica463 SGWaAP
0.416táranina5123 SGWaAP
0.454pletka4128 SGWaAP
0.470malichernosť5290 SGWaAP
0.483hlúposť87424 SGWaAP
0.500sprostosť13353 SGWaAP
0.501somarina13328 SGWaAP
0.520rečičky3742 SGWaAP
0.527pičovina2452 SGWaAP
0.534volovina3642 SGWaAP
0.545blbina1017 SGWaAP
0.549blbosť36892 SGWaAP
0.564ohováračka989 SGWaAP
0.570čačka2585 SGWaAP
0.580malicherná2841 SGWaAP
0.585chujovina2241 SGWaAP
0.590kravina12949 SGWaAP
0.594zlátanina1977 SGWaAP
0.600kokotina2569 SGWaAP