Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000tíšina2210 SGWaAP
0.487tíš974 SGWaAP
0.514tôňa6667 SGWaAP
0.524temrava981 SGWaAP
0.542žblnkot1160 SGWaAP
0.555zátočina680 SGWaAP
0.576horská_bystrina1095 SGWaAP
0.580riava2846 SGWaAP
0.586zurčať1320 SGWaAP
0.587bystrinka531 SGWaAP
0.599čierňava2623 SGWaAP
0.600pustota817 SGWaAP
0.609húština11704 SGWaAP
0.613diaľava4539 SGWaAP
0.614šíra4446 SGWaAP
0.615úžľabina4063 SGWaAP
0.619znezrady2794 SGWaAP
0.625čistina4294 SGWaAP
0.626povíchrica507 SGWaAP
0.628šumieť7090 SGWaAP