Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000systémová45782 SGWaAP
0.461systémové27003 SGWaAP
0.521systémový33266 SGWaAP
0.545Systémový2050 SGWaAP
0.583sekundárna26870 SGWaAP
0.599štrukturálna17287 SGWaAP
0.605závažná82512 SGWaAP
0.618primárna54362 SGWaAP
0.625lokálna85762 SGWaAP
0.646komplexná137808 SGWaAP
0.654symptomatická4106 SGWaAP
0.668dodatočná48271 SGWaAP
0.668systém3042765 SGWaAP
0.668hardvérová8065 SGWaAP
0.675patologická16352 SGWaAP
0.677profylaktická1644 SGWaAP
0.678štandardná125591 SGWaAP
0.679možná282530 SGWaAP
0.682systémovo8110 SGWaAP
0.686funkčná94387 SGWaAP
0.693aplikačná11465 SGWaAP
0.695minimálna152906 SGWaAP
0.700antivírusová4802 SGWaAP
0.700kontinuálna8067 SGWaAP
0.702akútna54350 SGWaAP