Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000synovo2074 SGWaAP
0.230bratovo1516 SGWaAP
0.258dcérino1091 SGWaAP
0.286sestrino1150 SGWaAP
0.297otcovo8833 SGWaAP
0.342manželovo2513 SGWaAP
0.364chlapcovo1795 SGWaAP
0.364manželkino923 SGWaAP
0.417mamino3700 SGWaAP
0.451ženino1377 SGWaAP
0.457matkino5656 SGWaAP
0.468mužovo2435 SGWaAP
0.505moje734723 SGWaAP
0.529Jozefovo753 SGWaAP
0.557Petrovo3089 SGWaAP
0.561synova5773 SGWaAP
0.579tvoje232517 SGWaAP
0.605niečie1107 SGWaAP