Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000synoda21520 SGWaAP
0.188Synoda1403 SGWaAP
0.280biskupská_synoda2950 SGWaAP
0.355Synoda_biskup1354 SGWaAP
0.401koncil23984 SGWaAP
0.438biskup286883 SGWaAP
0.474synodálne648 SGWaAP
0.475biskupská_konferencia11137 SGWaAP
0.478synodálny_otec1677 SGWaAP
0.479synodálna910 SGWaAP
0.481diecézna_synoda644 SGWaAP
0.481koncilový2337 SGWaAP
0.490exhortácia2118 SGWaAP
0.505episkopát1716 SGWaAP
0.507synodálny605 SGWaAP
0.510generálna_kongregácia1209 SGWaAP
0.520kardinál101854 SGWaAP
0.523ekumenický_koncil1218 SGWaAP
0.525Biskupský_synoda598 SGWaAP
0.530arcibiskup91698 SGWaAP
0.531diecéza45229 SGWaAP
0.537kongregácia25107 SGWaAP
0.537kapitula9554 SGWaAP
0.539generálna_kapitula1385 SGWaAP