Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000synodálna910 SGWaAP
0.449synodálne648 SGWaAP
0.457Synoda1403 SGWaAP
0.458Synoda_biskup1354 SGWaAP
0.479synoda21520 SGWaAP
0.495biskupská_synoda2950 SGWaAP
0.495synodálny_otec1677 SGWaAP
0.529rímska_kúria2823 SGWaAP
0.539koncilová941 SGWaAP
0.542Biskupský_synoda598 SGWaAP
0.551generálna_kongregácia1209 SGWaAP
0.552synodálny605 SGWaAP
0.569diecézna_synoda644 SGWaAP
0.570katechéza18459 SGWaAP
0.579exhortácia2118 SGWaAP
0.580pastoračná17779 SGWaAP
0.589koncilové518 SGWaAP
0.609episkopát1716 SGWaAP
0.609koncilový2337 SGWaAP
0.611Rímsky_kúria765 SGWaAP
0.613pápežská21345 SGWaAP