Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000synkretizmus1711 SGWaAP
0.424gnosticizmus1181 SGWaAP
0.428eklekticizmus732 SGWaAP
0.433panteizmus873 SGWaAP
0.465postmodernizmus1877 SGWaAP
0.475spiritualizmus458 SGWaAP
0.488naturalizmus2845 SGWaAP
0.489polyteizmus902 SGWaAP
0.491mysticizmus2351 SGWaAP
0.493symbolizmus4007 SGWaAP
0.494tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.499postmoderna6053 SGWaAP
0.504iracionalizmus471 SGWaAP
0.515fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.516monoteizmus1881 SGWaAP
0.527relativizmus5097 SGWaAP
0.531platonizmus451 SGWaAP
0.536ezoterizmus442 SGWaAP
0.539pohanstvo5012 SGWaAP
0.539katolicizmus10809 SGWaAP
0.540agnosticizmus1002 SGWaAP
0.542postmoderný4382 SGWaAP
0.543gnóza1400 SGWaAP