Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000symfonické827 SGWaAP
0.236orchestrálne1233 SGWaAP
0.338vokálne1962 SGWaAP
0.376koncertné8347 SGWaAP
0.380symfonická2010 SGWaAP
0.380organové795 SGWaAP
0.381operné5630 SGWaAP
0.397symfonický2351 SGWaAP
0.402sláčikové_kvarteto3054 SGWaAP
0.405klavírne2486 SGWaAP
0.425symfonický_orchester7488 SGWaAP
0.425sláčikové977 SGWaAP
0.430klavírne_trio532 SGWaAP
0.431jazzové2288 SGWaAP
0.435džezové1244 SGWaAP
0.436komorné_zoskupenie879 SGWaAP
0.447orchestrálny2044 SGWaAP
0.448orchester65320 SGWaAP
0.452orchestrálna3381 SGWaAP
0.459komorné6562 SGWaAP
0.471operetné572 SGWaAP
0.475skladateľské473 SGWaAP
0.478virtuózne548 SGWaAP