Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000symbolizmus4007 SGWaAP
0.234expresionizmus3275 SGWaAP
0.242surrealizmus5446 SGWaAP
0.282poetizmus1678 SGWaAP
0.308romantizmus12850 SGWaAP
0.313impresionizmus2995 SGWaAP
0.341symbolista696 SGWaAP
0.352naturalizmus2845 SGWaAP
0.355realizmus17755 SGWaAP
0.361kubizmus2577 SGWaAP
0.370existencializmus2174 SGWaAP
0.373nadrealizmus1563 SGWaAP
0.378dadaizmus1016 SGWaAP
0.389konštruktivizmus1691 SGWaAP
0.405mysticizmus2351 SGWaAP
0.411postmoderna6053 SGWaAP
0.413postmodernizmus1877 SGWaAP
0.414futurizmus1414 SGWaAP
0.428klasicizmus6827 SGWaAP
0.432magický_realizmus1983 SGWaAP
0.439poetika20638 SGWaAP
0.443manierizmus887 SGWaAP
0.465historizmus2191 SGWaAP