Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000symbolista696 SGWaAP
0.341symbolizmus4007 SGWaAP
0.425expresionizmus3275 SGWaAP
0.432poetizmus1678 SGWaAP
0.446expresionista666 SGWaAP
0.447surrealista2123 SGWaAP
0.460básnik142179 SGWaAP
0.460surrealizmus5446 SGWaAP
0.460románopisec3151 SGWaAP
0.461romantizmus12850 SGWaAP
0.468nadrealizmus1563 SGWaAP
0.483impresionizmus2995 SGWaAP
0.486existencializmus2174 SGWaAP
0.490existencialista612 SGWaAP
0.491expresionistický657 SGWaAP
0.498dadaista413 SGWaAP
0.508nadrealista937 SGWaAP
0.510modernista1983 SGWaAP
0.517impresionista2829 SGWaAP