Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sychravé2435 SGWaAP
0.230sychravé_počasie4152 SGWaAP
0.292daždivé3948 SGWaAP
0.363sychravý3468 SGWaAP
0.382sychravá1357 SGWaAP
0.395chladné_počasie19324 SGWaAP
0.405premenlivé_počasie2068 SGWaAP
0.406sparné1095 SGWaAP
0.429pochmúrne3611 SGWaAP
0.430mrazivé_počasie4686 SGWaAP
0.435hmlisté3573 SGWaAP
0.450mrazivé5775 SGWaAP
0.454počasie472303 SGWaAP
0.463jesenné31500 SGWaAP
0.471daždivé_počasie9905 SGWaAP
0.490veterné_počasie3851 SGWaAP
0.508daždivý7084 SGWaAP
0.514sychravo1471 SGWaAP
0.515dusné1631 SGWaAP
0.527sparno841 SGWaAP
0.527tropická_horúčava2392 SGWaAP
0.533sobotné_ráno1852 SGWaAP
0.540treskúca_zima1995 SGWaAP