Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojvoľnosť735 SGWaAP
0.390svojvôľa7957 SGWaAP
0.494spupnosť1331 SGWaAP
0.503arbitrárnosť1031 SGWaAP
0.519domýšľavosť1966 SGWaAP
0.522bezuzdnosť412 SGWaAP
0.540úzkoprsosť543 SGWaAP
0.549amorálnosť1417 SGWaAP
0.550nerozumnosť1145 SGWaAP
0.550nemorálnosť3093 SGWaAP
0.562nemravnosť3259 SGWaAP
0.568nepoctivosť1014 SGWaAP
0.569zlovôľa932 SGWaAP
0.572nečestnosť1799 SGWaAP
0.575voluntarizmus681 SGWaAP
0.593nehanebnosť1441 SGWaAP
0.594absolutizácia709 SGWaAP
0.595bezbožnosť2685 SGWaAP
0.599nevernosť1830 SGWaAP
0.600subjektivizmus1824 SGWaAP
0.600svojvoľná2104 SGWaAP
0.603zvrátenosť6688 SGWaAP
0.605falošnosť3045 SGWaAP
0.607hrabivosť918 SGWaAP