Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojvoľný2931 SGWaAP
0.458svojvoľná2104 SGWaAP
0.458svojvoľné6223 SGWaAP
0.514svojvôľa7957 SGWaAP
0.539arbitrárny1246 SGWaAP
0.544protizákonný2549 SGWaAP
0.555neprípustný5799 SGWaAP
0.557nezákonný15299 SGWaAP
0.578neústavný1033 SGWaAP
0.604nelegitímny1379 SGWaAP
0.605formalistický679 SGWaAP
0.618svojvoľnosť735 SGWaAP
0.620úmyselný3856 SGWaAP
0.621nenáležitý916 SGWaAP
0.622neprimeraný10457 SGWaAP
0.625protiústavný6211 SGWaAP
0.626neuvážený2578 SGWaAP
0.633protiprávny5216 SGWaAP
0.633politicky_motivovaný1598 SGWaAP
0.637neopodstatnený5578 SGWaAP
0.645trestuhodný667 SGWaAP
0.654bezdôvodný1120 SGWaAP
0.656nerešpektovanie10582 SGWaAP
0.658neodborný2569 SGWaAP
0.660nelogický3755 SGWaAP
0.662reštriktívny2277 SGWaAP
0.662nemorálny4400 SGWaAP
0.665arbitrárne1021 SGWaAP
0.665protiprávne4017 SGWaAP
0.666zmätočný1586 SGWaAP
0.669nedomyslený1236 SGWaAP
0.670predpojatý1188 SGWaAP
0.670nekompetentný4346 SGWaAP
0.670unáhlený4005 SGWaAP
0.673nespravodlivý14034 SGWaAP
0.675ospravedlniteľný996 SGWaAP
0.675nezákonnosť7554 SGWaAP
0.680alibistický1543 SGWaAP
0.680diletantský650 SGWaAP
0.683diskriminačný5748 SGWaAP
0.684opovážlivý554 SGWaAP
0.684beztrestný598 SGWaAP
0.685amorálny1716 SGWaAP