Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojvoľný2931 SGWaAP
0.458svojvoľná2104 SGWaAP
0.458svojvoľné6223 SGWaAP
0.514svojvôľa7957 SGWaAP
0.539arbitrárny1246 SGWaAP
0.544protizákonný2549 SGWaAP
0.555neprípustný5799 SGWaAP
0.557nezákonný15299 SGWaAP
0.578neústavný1033 SGWaAP
0.604nelegitímny1379 SGWaAP
0.605formalistický679 SGWaAP
0.618svojvoľnosť735 SGWaAP
0.620úmyselný3856 SGWaAP
0.621nenáležitý916 SGWaAP
0.622neprimeraný10457 SGWaAP
0.625protiústavný6211 SGWaAP
0.626neuvážený2578 SGWaAP
0.633protiprávny5216 SGWaAP
0.633politicky_motivovaný1598 SGWaAP
0.637neopodstatnený5578 SGWaAP
0.645trestuhodný667 SGWaAP
0.654bezdôvodný1120 SGWaAP