Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojvoľné6223 SGWaAP
0.365bezdôvodné2757 SGWaAP
0.458svojvoľný2931 SGWaAP
0.463protiprávne4017 SGWaAP
0.467nezákonné17899 SGWaAP
0.502svojvoľná2104 SGWaAP
0.504neopodstatnené5416 SGWaAP
0.506neprimerané10300 SGWaAP
0.531protizákonné6026 SGWaAP
0.535úmyselné12944 SGWaAP
0.536násilné16703 SGWaAP
0.567neoprávnené15201 SGWaAP
0.569zámerné7428 SGWaAP
0.571nerešpektovanie10582 SGWaAP
0.579bezohľadné2998 SGWaAP
0.594nelegitímne914 SGWaAP
0.598politicky_motivované1313 SGWaAP
0.600protiústavné4393 SGWaAP
0.602nedovolené4871 SGWaAP
0.606neústavné674 SGWaAP
0.611svojvôľa7957 SGWaAP
0.611diskriminačné4533 SGWaAP
0.618beztrestné1090 SGWaAP