Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojvoľná2104 SGWaAP
0.458svojvoľný2931 SGWaAP
0.502svojvoľné6223 SGWaAP
0.525svojvôľa7957 SGWaAP
0.600svojvoľnosť735 SGWaAP
0.606nelegitímna1101 SGWaAP
0.618nezákonná10004 SGWaAP
0.620úmyselná4240 SGWaAP
0.622protizákonná2270 SGWaAP
0.637politicky_motivovaná1004 SGWaAP
0.641neprípustná6147 SGWaAP
0.644nemorálna2743 SGWaAP
0.647protiprávna2648 SGWaAP
0.648samoúčelná2822 SGWaAP
0.663represívna2747 SGWaAP
0.670bezdôvodná1533 SGWaAP
0.678neústavná450 SGWaAP
0.679nerešpektovanie10582 SGWaAP
0.681demonštratívna682 SGWaAP