Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojvôľa7957 SGWaAP
0.390svojvoľnosť735 SGWaAP
0.435zlovôľa932 SGWaAP
0.496spupnosť1331 SGWaAP
0.514svojvoľný2931 SGWaAP
0.525svojvoľná2104 SGWaAP
0.536arogancia24083 SGWaAP
0.550bezprávie6795 SGWaAP
0.579nezákonnosť7554 SGWaAP
0.581amorálnosť1417 SGWaAP
0.593ignorancia5190 SGWaAP
0.595bezcharakternosť1139 SGWaAP
0.596bezohľadnosť5300 SGWaAP
0.596voluntarizmus681 SGWaAP
0.602benevolencia1777 SGWaAP
0.606nekompetentnosť4391 SGWaAP
0.607despotizmus1477 SGWaAP
0.611svojvoľné6223 SGWaAP
0.613arogantnosť1322 SGWaAP
0.616tyrania8888 SGWaAP
0.616anarchia10989 SGWaAP
0.617samovláda809 SGWaAP
0.619bohorovnosť1252 SGWaAP
0.620úzkoprsosť543 SGWaAP
0.622servilnosť1743 SGWaAP
0.623nespravodlivosť29581 SGWaAP
0.626benevolentnosť610 SGWaAP
0.626zbabelosť7461 SGWaAP
0.626neodbornosť1938 SGWaAP
0.628bezbrehá3337 SGWaAP
0.629bezočivosť3518 SGWaAP
0.629nečestnosť1799 SGWaAP
0.629tuposť3460 SGWaAP
0.630formalizmus3223 SGWaAP
0.630skostnatenosť514 SGWaAP
0.631politizácia2661 SGWaAP
0.635domýšľavosť1966 SGWaAP
0.636alibizmus5207 SGWaAP
0.636neľudskosť2374 SGWaAP
0.637nekultúrnosť1701 SGWaAP
0.638subjektivizmus1824 SGWaAP
0.639nezodpovednosť8830 SGWaAP
0.646nepoctivosť1014 SGWaAP
0.646nemorálnosť3093 SGWaAP
0.647predpojatosť3344 SGWaAP
0.647arbitrárnosť1031 SGWaAP