Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojskosť518 SGWaAP
0.471svojráznosť1282 SGWaAP
0.491umeleckosť863 SGWaAP
0.514individuálnosť1185 SGWaAP
0.518ľudovosť1232 SGWaAP
0.534slovenskosť3285 SGWaAP
0.537svojráz907 SGWaAP
0.543slobodomyseľnosť524 SGWaAP
0.544literárnosť676 SGWaAP
0.562svojbytnosť3178 SGWaAP
0.567citovosť1980 SGWaAP
0.577poetickosť1086 SGWaAP
0.578svetovosť905 SGWaAP
0.589vyhranenosť698 SGWaAP
0.589nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.592civilnosť547 SGWaAP
0.593lyrickosť717 SGWaAP
0.601neopakovateľnosť1756 SGWaAP
0.606originálnosť3065 SGWaAP
0.608objavnosť498 SGWaAP
0.608suverénnosť679 SGWaAP
0.611výlučnosť2567 SGWaAP
0.613expresívnosť1606 SGWaAP
0.614jedinečnosť36267 SGWaAP
0.614tradičnosť521 SGWaAP