Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojské4122 SGWaAP
0.309svojrázne2229 SGWaAP
0.335osobité5182 SGWaAP
0.475nevšedné6967 SGWaAP
0.489neopakovateľné4203 SGWaAP
0.496nenapodobiteľné725 SGWaAP
0.497bizarné5438 SGWaAP
0.500podmanivé1484 SGWaAP
0.503poetické5640 SGWaAP
0.505svojský18851 SGWaAP
0.508nekonvenčné2089 SGWaAP
0.510svojská9719 SGWaAP
0.511invenčné843 SGWaAP
0.512netradičné30770 SGWaAP
0.515humorné3710 SGWaAP
0.516nápadité4118 SGWaAP
0.556neobyčajné7590 SGWaAP
0.557sugestívne1625 SGWaAP
0.563čudesné1583 SGWaAP
0.566novátorské1227 SGWaAP
0.570expresívne2662 SGWaAP
0.571geniálne5826 SGWaAP
0.575brilantné2360 SGWaAP
0.579minimalistické3178 SGWaAP
0.581prvoplánové1655 SGWaAP