Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojská9719 SGWaAP
0.299svojrázna8107 SGWaAP
0.401svojský18851 SGWaAP
0.440osobitá14515 SGWaAP
0.491nenapodobiteľná2468 SGWaAP
0.498svojbytná1513 SGWaAP
0.510svojské4122 SGWaAP
0.535svojrázny9827 SGWaAP
0.540invenčná1529 SGWaAP
0.548podmanivá6434 SGWaAP
0.553poetická10589 SGWaAP
0.562nevšedná14793 SGWaAP
0.570ironická4190 SGWaAP
0.582osobitý23586 SGWaAP
0.590bizarná12329 SGWaAP
0.591starosvetská772 SGWaAP
0.593uhrančivá544 SGWaAP
0.599introvertná1299 SGWaAP
0.599expresívna4175 SGWaAP
0.600metaforická1979 SGWaAP
0.600rozprávačská2450 SGWaAP
0.601autentická24262 SGWaAP
0.604neopakovateľná12956 SGWaAP
0.604neobyčajná16049 SGWaAP