Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojráznosť1282 SGWaAP
0.344svojráz907 SGWaAP
0.425osobitnosť766 SGWaAP
0.434mnohotvárnosť1869 SGWaAP
0.471svojskosť518 SGWaAP
0.473jedinečnosť36267 SGWaAP
0.474mnohorakosť2170 SGWaAP
0.474osobitosť20679 SGWaAP
0.478malebnosť1468 SGWaAP
0.494neopakovateľnosť1756 SGWaAP
0.501originálnosť3065 SGWaAP
0.517exotickosť493 SGWaAP
0.522bohatosť6430 SGWaAP
0.529rozličnosť2006 SGWaAP
0.531rôznorodosť28981 SGWaAP
0.532pestrosť21556 SGWaAP
0.538nevšednosť1453 SGWaAP
0.542nezvyčajnosť976 SGWaAP
0.546individuálnosť1185 SGWaAP
0.557tradičnosť521 SGWaAP
0.560ľudovosť1232 SGWaAP
0.562diferencovanosť1198 SGWaAP
0.563pôvodnosť1991 SGWaAP
0.566osobitá14515 SGWaAP
0.569unikátnosť4213 SGWaAP