Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojrázne2229 SGWaAP
0.309svojské4122 SGWaAP
0.429osobité5182 SGWaAP
0.468bizarné5438 SGWaAP
0.471nevšedné6967 SGWaAP
0.513poetické5640 SGWaAP
0.517neobyčajné7590 SGWaAP
0.523rázovité401 SGWaAP
0.532podmanivé1484 SGWaAP
0.533nenapodobiteľné725 SGWaAP
0.535šarmantné1033 SGWaAP
0.535sugestívne1625 SGWaAP
0.537farbisté509 SGWaAP
0.539neopakovateľné4203 SGWaAP
0.547netradičné30770 SGWaAP
0.550svojrázna8107 SGWaAP
0.552čudesné1583 SGWaAP
0.563svojrázny9827 SGWaAP
0.563svojbytné545 SGWaAP
0.565humorné3710 SGWaAP
0.570pôvabné4561 SGWaAP
0.570groteskné1241 SGWaAP
0.570autentické12894 SGWaAP
0.570nekonvenčné2089 SGWaAP
0.571invenčné843 SGWaAP