Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojrázna8107 SGWaAP
0.299svojská9719 SGWaAP
0.435svojrázny9827 SGWaAP
0.495svojbytná1513 SGWaAP
0.510osobitá14515 SGWaAP
0.511pôvabná17352 SGWaAP
0.536pitoreskná555 SGWaAP
0.550svojrázne2229 SGWaAP
0.559bizarná12329 SGWaAP
0.560nevšedná14793 SGWaAP
0.572nenapodobiteľná2468 SGWaAP
0.576svojský18851 SGWaAP
0.587neobyčajná16049 SGWaAP
0.588invenčná1529 SGWaAP
0.598rázovitý1395 SGWaAP
0.598svojrázne1237 SGWaAP
0.598poetická10589 SGWaAP
0.600groteskná3005 SGWaAP
0.601írečitá698 SGWaAP
0.602čudácka600 SGWaAP
0.603farbistá1089 SGWaAP
0.612archetypálna1279 SGWaAP
0.615očarujúca12946 SGWaAP
0.615typická117438 SGWaAP
0.617starosvetská772 SGWaAP