Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojráz907 SGWaAP
0.344svojráznosť1282 SGWaAP
0.537svojskosť518 SGWaAP
0.550osobitnosť766 SGWaAP
0.563ľudovosť1232 SGWaAP
0.583malebnosť1468 SGWaAP
0.586svojbytnosť3178 SGWaAP
0.589rázovitý1395 SGWaAP
0.606svojbytný1949 SGWaAP
0.606slovenskosť3285 SGWaAP
0.609mnohotvárnosť1869 SGWaAP
0.612folklór56181 SGWaAP
0.613kolorit10744 SGWaAP
0.617tradičnosť521 SGWaAP
0.628mnohorakosť2170 SGWaAP
0.629pôvodnosť1991 SGWaAP
0.634rázovité401 SGWaAP
0.643írečitý879 SGWaAP
0.645bohatosť6430 SGWaAP
0.651folkloristický565 SGWaAP
0.654etnografický3092 SGWaAP
0.656osobitosť20679 SGWaAP
0.659svojbytná1513 SGWaAP
0.662znakovosť441 SGWaAP