Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svojhlavá437 SGWaAP
0.319panovačná1955 SGWaAP
0.341tvrdohlavá6407 SGWaAP
0.423ctižiadostivá1325 SGWaAP
0.438vzdorovitá1006 SGWaAP
0.469zanovitá579 SGWaAP
0.477vrtošivá732 SGWaAP
0.478papuľnatá461 SGWaAP
0.489pomstychtivá1051 SGWaAP
0.497žiarlivá3371 SGWaAP
0.497nebojácna1882 SGWaAP
0.506hašterivá797 SGWaAP
0.507slobodomyseľná594 SGWaAP
0.508márnomyseľná400 SGWaAP
0.510emancipovaná2317 SGWaAP
0.511rozmaznaná3472 SGWaAP
0.514pojašená976 SGWaAP
0.517sebaistá1723 SGWaAP
0.519prostoreká808 SGWaAP
0.519namyslená3084 SGWaAP
0.524podozrievavá1102 SGWaAP
0.525dobrosrdečná2010 SGWaAP
0.528prešibaná1000 SGWaAP
0.528prefíkaná3673 SGWaAP
0.529sebavedomá10624 SGWaAP