Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sviečkový_sprievod669 SGWaAP
0.425eucharistická_procesia570 SGWaAP
0.439celonočná_adorácia615 SGWaAP
0.439eucharistické_požehnanie767 SGWaAP
0.499modlitbová_vigília694 SGWaAP
0.524eucharistická_adorácia1433 SGWaAP
0.534sviečkový_pochod654 SGWaAP
0.535posvätný_ruženec3779 SGWaAP
0.537pobožnosť_krížová1727 SGWaAP
0.538procesia12758 SGWaAP
0.544ekumenická_pobožnosť512 SGWaAP
0.556bolestný_ruženec588 SGWaAP
0.558svätá_omša108441 SGWaAP
0.570krojovaný_sprievod1095 SGWaAP
0.571adorácia15104 SGWaAP
0.583mariánska10663 SGWaAP
0.587vigília4101 SGWaAP