Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000sviečkový_pochod654 SGWaAP
0.534sviečkový_sprievod669 SGWaAP
0.570pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.578kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.586spomienková_slávnosť4931 SGWaAP
0.588fakľový806 SGWaAP
0.592protestný_pochod2625 SGWaAP
0.594lampiónový_sprievod2258 SGWaAP
0.602pietny_akt6546 SGWaAP
0.606Sviečkový_manifestácia669 SGWaAP
0.613položenie_veniec2995 SGWaAP
0.619Pochod4672 SGWaAP
0.619sviečková_manifestácia2714 SGWaAP
0.629spomienkové7389 SGWaAP
0.629Deň_študentstvo1089 SGWaAP
0.629protestná_demonštrácia828 SGWaAP
0.630protestný_míting847 SGWaAP
0.634pietna2613 SGWaAP
0.643modlitbová_vigília694 SGWaAP
0.650pochod101803 SGWaAP
0.653ekumenická_pobožnosť512 SGWaAP
0.656Pamätník4080 SGWaAP
0.657ekumenická_bohoslužba2368 SGWaAP