Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svetské4784 SGWaAP
0.435náboženské27478 SGWaAP
0.451profánne553 SGWaAP
0.454cirkevné24655 SGWaAP
0.469kresťanské38118 SGWaAP
0.472svetská20455 SGWaAP
0.480svetský15553 SGWaAP
0.510sekulárne1752 SGWaAP
0.524duchovné62483 SGWaAP
0.532vznešené8432 SGWaAP
0.562pohanské3021 SGWaAP
0.563katolícke21666 SGWaAP
0.568apoštolské3741 SGWaAP
0.570zbožné1827 SGWaAP
0.576teologické8505 SGWaAP
0.578ctihodné470 SGWaAP
0.585dogmatické1377 SGWaAP
0.587mravné6459 SGWaAP
0.587protestantské2527 SGWaAP
0.589duchovenstvo7189 SGWaAP
0.592religiózne805 SGWaAP
0.593božské15006 SGWaAP
0.594bezbožné1130 SGWaAP
0.594metafyzické1496 SGWaAP
0.595opravdivé2594 SGWaAP