Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svetská_vrchnosť570 SGWaAP
0.403cirkevná_vrchnosť2255 SGWaAP
0.535vrchnosť12910 SGWaAP
0.591pápežská_kúria744 SGWaAP
0.595katolícky_klérus652 SGWaAP
0.599cirkevná_hierarchia2832 SGWaAP
0.599pápežstvo2697 SGWaAP
0.600duchovenstvo7189 SGWaAP
0.602svetský15553 SGWaAP
0.615svetská20455 SGWaAP
0.615apoštolská_stolica1836 SGWaAP
0.620vieroučná2018 SGWaAP
0.621cirkevná86517 SGWaAP
0.623kalvínska1131 SGWaAP
0.623cirkevný71707 SGWaAP
0.631klérus7579 SGWaAP
0.631inkvizícia9172 SGWaAP
0.632kacír4804 SGWaAP
0.633heréza5062 SGWaAP
0.636kalvín3292 SGWaAP