Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svetská20455 SGWaAP
0.438profánna1087 SGWaAP
0.464svetský15553 SGWaAP
0.472svetské4784 SGWaAP
0.516cirkevná86517 SGWaAP
0.570náboženská126443 SGWaAP
0.575duchovná165624 SGWaAP
0.580časná1984 SGWaAP
0.593pohanská7442 SGWaAP
0.606religiózna2095 SGWaAP
0.608pápežstvo2697 SGWaAP
0.610svetskosť754 SGWaAP
0.613dogmatická2399 SGWaAP
0.613cirkevná_hierarchia2832 SGWaAP
0.614absolutistická947 SGWaAP
0.615bezbožná1671 SGWaAP
0.615svetská_vrchnosť570 SGWaAP
0.623duchovenstvo7189 SGWaAP
0.625učenosť2551 SGWaAP
0.628zbožnosť13347 SGWaAP
0.632aristokracia7168 SGWaAP
0.633vznešená16869 SGWaAP
0.638vrchnosť12910 SGWaAP
0.639cirkev670610 SGWaAP
0.641protestantská8913 SGWaAP