Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svetovosť905 SGWaAP
0.536slovenskosť3285 SGWaAP
0.541ľudovosť1232 SGWaAP
0.548umeleckosť863 SGWaAP
0.578svojskosť518 SGWaAP
0.582provinčnosť513 SGWaAP
0.590európanstvo1030 SGWaAP
0.597svojbytnosť3178 SGWaAP
0.612modernosť5354 SGWaAP
0.614kultúrnosť5539 SGWaAP
0.618svojráznosť1282 SGWaAP
0.618pokrokovosť601 SGWaAP
0.620výlučnosť2567 SGWaAP
0.625masovosť1872 SGWaAP
0.625demokratickosť1178 SGWaAP
0.632tradičnosť521 SGWaAP
0.632malosť5946 SGWaAP
0.632národovectvo952 SGWaAP
0.635vedeckosť1538 SGWaAP
0.643samobytnosť654 SGWaAP
0.650patriotizmus5238 SGWaAP
0.657výnimočnosť27822 SGWaAP
0.658liberálnosť666 SGWaAP
0.662civilizovanosť734 SGWaAP