Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svetovládna416 SGWaAP
0.473globalistická486 SGWaAP
0.477svetovláda2471 SGWaAP
0.525sionistická2063 SGWaAP
0.536imperiálna2833 SGWaAP
0.537militaristická594 SGWaAP
0.540veľmocenská990 SGWaAP
0.549vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.573plutokracia553 SGWaAP
0.577veľkokapitál675 SGWaAP
0.579mocenská17357 SGWaAP
0.584dobyvačná1137 SGWaAP
0.599imperialistická2821 SGWaAP
0.600zlovoľná404 SGWaAP
0.608despocia408 SGWaAP
0.609genocídna429 SGWaAP
0.613veľmocenský627 SGWaAP
0.614dobyvateľská534 SGWaAP