Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svetovláda2471 SGWaAP
0.477svetovládna416 SGWaAP
0.494sionista5471 SGWaAP
0.513sionistická2063 SGWaAP
0.515zotročenie3501 SGWaAP
0.557ovládnutie13507 SGWaAP
0.562oligarchia6822 SGWaAP
0.565sionizmus4004 SGWaAP
0.569diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.572plutokracia553 SGWaAP
0.572imperialistická2821 SGWaAP
0.575vládnuca_elita1581 SGWaAP
0.578sionistický2350 SGWaAP
0.583diktatúra24909 SGWaAP
0.590ideológia68602 SGWaAP
0.594imperializmus6287 SGWaAP
0.597globalistická486 SGWaAP