Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svetová_vojna223133 SGWaAP
0.445vojna656840 SGWaAP
0.491napoleonská_vojna1828 SGWaAP
0.532nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.532povojnové9881 SGWaAP
0.549oslobodzovací_boj1563 SGWaAP
0.554medzivojnové_obdobie9416 SGWaAP
0.560nacistická_okupácia1031 SGWaAP
0.562povojnový12103 SGWaAP
0.567vojnový45267 SGWaAP
0.570povojnová13628 SGWaAP
0.578vojnové10331 SGWaAP
0.581predvojnové2177 SGWaAP
0.583východný_front5080 SGWaAP
0.586okupácia28497 SGWaAP
0.588boľševická_revolúcia1283 SGWaAP
0.591sovietska_armáda8188 SGWaAP