Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svetonázorový1242 SGWaAP
0.353filozofický23675 SGWaAP
0.371ideologický19546 SGWaAP
0.375svetonázor16564 SGWaAP
0.416gnozeologický486 SGWaAP
0.444myšlienkový17976 SGWaAP
0.451epistemologický525 SGWaAP
0.451hodnotový15117 SGWaAP
0.464dogmatický2709 SGWaAP
0.468svetonázorové679 SGWaAP
0.474metafyzický3257 SGWaAP
0.478názorový8710 SGWaAP
0.484konfesionálny1197 SGWaAP
0.484dialektický1881 SGWaAP
0.491racionalistický771 SGWaAP
0.494materialistický3326 SGWaAP
0.503noetický500 SGWaAP
0.506svetonáhľad411 SGWaAP
0.512dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.517ontologický1966 SGWaAP
0.517svetonázorová2059 SGWaAP
0.518teologický11644 SGWaAP
0.527politický357480 SGWaAP
0.527nacionálny2577 SGWaAP
0.530nábožensko1157 SGWaAP