Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svetonázorové679 SGWaAP
0.369ideologické6710 SGWaAP
0.406filozofické10273 SGWaAP
0.416názorové1469 SGWaAP
0.434marxistické1330 SGWaAP
0.443ideové3864 SGWaAP
0.460náboženské27478 SGWaAP
0.461humanistické2443 SGWaAP
0.468svetonázorový1242 SGWaAP
0.497nacionálne837 SGWaAP
0.498materialistické1353 SGWaAP
0.509svetonázor16564 SGWaAP
0.516myšlienkové4110 SGWaAP
0.522hodnotové4796 SGWaAP
0.525mravné6459 SGWaAP
0.528ateistické1233 SGWaAP
0.529politické122191 SGWaAP
0.531idealistické858 SGWaAP
0.533svetonázorová2059 SGWaAP
0.533dogmatické1377 SGWaAP
0.538dejinné2026 SGWaAP
0.543sekulárne1752 SGWaAP
0.545religiózne805 SGWaAP
0.546osvietenské632 SGWaAP
0.547ontologické573 SGWaAP
0.549náboženské_presvedčenie5333 SGWaAP
0.549sociologické2225 SGWaAP
0.550metafyzické1496 SGWaAP
0.555dialektické768 SGWaAP
0.559metodologické1251 SGWaAP
0.560kresťanské38118 SGWaAP
0.561ľavicové5710 SGWaAP
0.564liberálne6296 SGWaAP
0.567apriórne518 SGWaAP
0.574buržoázne1014 SGWaAP
0.575konfesionálne612 SGWaAP
0.576nacionalistické2398 SGWaAP
0.577rozumové3031 SGWaAP
0.581feministické1359 SGWaAP
0.582postmoderné1489 SGWaAP
0.582sociálnodemokratické703 SGWaAP
0.583svetonázorovo414 SGWaAP
0.584vyhranené1135 SGWaAP
0.588intelektuálne8438 SGWaAP
0.589teologické8505 SGWaAP
0.597sektárske718 SGWaAP
0.597totalitné2380 SGWaAP