Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svetonázorová2059 SGWaAP
0.439konfesionálna1832 SGWaAP
0.449ideologická17229 SGWaAP
0.450náboženská126443 SGWaAP
0.472dogmatická2399 SGWaAP
0.473svetonázor16564 SGWaAP
0.473ideová8337 SGWaAP
0.480religiózna2095 SGWaAP
0.480hodnotová9496 SGWaAP
0.502názorová8979 SGWaAP
0.517svetonázorový1242 SGWaAP
0.527filozofická29642 SGWaAP
0.527ontologická2011 SGWaAP
0.527vieroučná2018 SGWaAP
0.530antropologická2797 SGWaAP
0.533svetonázorové679 SGWaAP
0.542pluralizmus5010 SGWaAP
0.543nábožensko1157 SGWaAP
0.544racionalistická730 SGWaAP
0.550vierouka3595 SGWaAP
0.551hodnotová_orientácia5061 SGWaAP
0.554konfesia3766 SGWaAP
0.554epistemologická453 SGWaAP