Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svetonázor16564 SGWaAP
0.375svetonázorový1242 SGWaAP
0.417materialistický3326 SGWaAP
0.444ateizmus16464 SGWaAP
0.463ideológia68602 SGWaAP
0.473svetonázorová2059 SGWaAP
0.489svetonáhľad411 SGWaAP
0.490náboženské_presvedčenie5333 SGWaAP
0.496marxizmus13099 SGWaAP
0.497dogmatický2709 SGWaAP
0.500racionalizmus3906 SGWaAP
0.504náboženstvo212593 SGWaAP
0.506dogmatizmus2038 SGWaAP
0.509svetonázorové679 SGWaAP
0.512materializmus9225 SGWaAP
0.512idealizmus5687 SGWaAP
0.513ateistický4237 SGWaAP
0.516filozofický23675 SGWaAP
0.516konzervativizmus7677 SGWaAP
0.521teizmus1329 SGWaAP
0.524relativizmus5097 SGWaAP
0.524hodnotový15117 SGWaAP
0.525agnosticizmus1002 SGWaAP
0.537humanizmus17405 SGWaAP