Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svetelné_signalizačné425 SGWaAP
0.381svetelná_signalizácia7277 SGWaAP
0.404priecestné_zabezpečovacie1097 SGWaAP
0.480zvislé_dopravné1725 SGWaAP
0.497dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.519signalizačné3175 SGWaAP
0.553vodorovné_značenie1932 SGWaAP
0.556prenosné_dopravné1851 SGWaAP
0.567návestidlo4226 SGWaAP
0.568výstražné6365 SGWaAP
0.570vodorovné_dopravné3234 SGWaAP
0.571zvukové_výstražné554 SGWaAP
0.601priecestie14036 SGWaAP
0.604výstražná5165 SGWaAP
0.606návesť2606 SGWaAP
0.607železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.608semafor20517 SGWaAP
0.611výstražné_znamenie1301 SGWaAP
0.612značenie36154 SGWaAP
0.618signálne1055 SGWaAP
0.618návestná455 SGWaAP