Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svetelná_signalizácia7277 SGWaAP
0.381svetelné_signalizačné425 SGWaAP
0.394dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.426zvislé_dopravné1725 SGWaAP
0.464priecestné_zabezpečovacie1097 SGWaAP
0.467zvuková_signalizácia2110 SGWaAP
0.474semafor20517 SGWaAP
0.476vodorovné_značenie1932 SGWaAP
0.489priecestie14036 SGWaAP
0.496vodorovné_dopravné3234 SGWaAP
0.500križovatka133816 SGWaAP
0.501železničné_priecestie13005 SGWaAP
0.534signalizácia15405 SGWaAP
0.543trolejové_vedenie2476 SGWaAP
0.548návestidlo4226 SGWaAP
0.548okružná_križovatka4190 SGWaAP
0.551signalizačné3175 SGWaAP
0.559kruhová_križovatka3424 SGWaAP
0.568zabezpečovacie_zariadenie6176 SGWaAP
0.568prenosné_dopravné1851 SGWaAP
0.569obchádzková_trasa5127 SGWaAP