Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svätosť32841 SGWaAP
0.418večná_spása2187 SGWaAP
0.429nábožnosť6354 SGWaAP
0.433milosrdenstvo57060 SGWaAP
0.436spása73432 SGWaAP
0.438Kristova37397 SGWaAP
0.445božskosť2404 SGWaAP
0.452zbožnosť13347 SGWaAP
0.452čnosť15882 SGWaAP
0.455božia_milosť21794 SGWaAP
0.456Ježiš_Kristus141607 SGWaAP
0.468boží_služobník4438 SGWaAP
0.473kňazstvo19851 SGWaAP
0.473božia234147 SGWaAP
0.477božie_kráľovstvo21116 SGWaAP
0.479duchovnosť8561 SGWaAP
0.479Duch_svätý56246 SGWaAP
0.480poníženosť3034 SGWaAP
0.482Boh1407708 SGWaAP
0.486Kristus313755 SGWaAP
0.486viera559516 SGWaAP
0.488mučeníctvo5044 SGWaAP
0.491Duch_Svätý13598 SGWaAP
0.499Kristov25746 SGWaAP
0.504vzkriesený_Kristus2522 SGWaAP