Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000svätica6831 SGWaAP
0.362mučenica1564 SGWaAP
0.387svätec36535 SGWaAP
0.398blahoslavená8390 SGWaAP
0.430Panna_Mária45063 SGWaAP
0.440božia_Matka4988 SGWaAP
0.445panna_Mária87919 SGWaAP
0.461madona6834 SGWaAP
0.466mystička1671 SGWaAP
0.470Alžbeta_Uhorský861 SGWaAP
0.485rehoľníčka6401 SGWaAP
0.490svätá4856 SGWaAP
0.510šľachtičná2839 SGWaAP
0.511Madona3597 SGWaAP
0.513mníška15963 SGWaAP
0.515svätá132243 SGWaAP
0.530Bohorodička8326 SGWaAP
0.532Bolestný699 SGWaAP
0.538vizionárka1779 SGWaAP
0.543svätý64003 SGWaAP
0.547karmelitánka1960 SGWaAP
0.550apoštolka549 SGWaAP
0.550relikvia22375 SGWaAP
0.556rehoľná_sestra10908 SGWaAP
0.558sedembolestná2845 SGWaAP
0.563ctihodná2548 SGWaAP
0.565kňažná7822 SGWaAP
0.566zasvätená12289 SGWaAP
0.568preblahoslavená_panna1060 SGWaAP
0.568zbožná5819 SGWaAP
0.569blahoslavená_Zdenka760 SGWaAP
0.580páter_Pius2355 SGWaAP
0.581Filoména1888 SGWaAP
0.582Sedembolestný2464 SGWaAP
0.582cisárovná8046 SGWaAP
0.584sedembolestná_Panna1299 SGWaAP
0.584pútnička1128 SGWaAP
0.589milostivá3559 SGWaAP
0.590Cecília5283 SGWaAP
0.591Zvestovanie1767 SGWaAP
0.592mučeník27318 SGWaAP
0.593svätý277125 SGWaAP
0.593grófka16230 SGWaAP
0.595abatiša541 SGWaAP